• PODNIKOVÁ LOGISTIKA

  PODNIKOVÁ LOGISTIKA

  Podnikoválogistika.cz & Businesslogistics.cz
 • HLEDÁTE SKLADOVÉ PROSTORY ?

  HLEDÁTE SKLADOVÉ PROSTORY ?

  Podnikoválogistika.cz & Businesslogistics.cz
 • HLEDÁTE ŘIDIČE VZV ?

  HLEDÁTE ŘIDIČE VZV ?

  Podnikoválogistika.cz & Businesslogistics.cz
 • HLEDÁTE SKLADNÍKY ?

  HLEDÁTE SKLADNÍKY ?

  Podnikoválogistika.cz & Businesslogistics.cz
 • HLEDÁTE DOPRAVCE ?

  HLEDÁTE DOPRAVCE ?

  Podnikoválogistika.cz & Businesslogistics.cz
 • HLEDÁTE ŘIDIČE ?

  HLEDÁTE ŘIDIČE ?

  Podnikoválogistika.cz & Businesslogistics.cz
 • HLEDÁTE ZÁKAZNÍKY ?

  HLEDÁTE ZÁKAZNÍKY ?

  Podnikoválogistika.cz & Businesslogistics.cz
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

NÁKLADNÍ SILNIČNÍ DOPRAVA
ikony-ridic-nd

ridiC-NA1

 

NÁKLADNÍ DOPRAVA

Doprava je účelný a zamýšlený pohyb dopravních prostředků po dopravních cestách. Produktem dopravy je přeprava. Dopravní technologie sestávají z dopravních prostředků, dopravní infrastruktury a organizace dopravy. Doprava patří mezi nejrychleji se rozvíjející sektory národního hospodářství.

Nákladní doprava je silniční doprava pro přepravu nákladů, zboží, materiálů a zvířat, uskutečňovaná nákladními automobily. V silniční nákladní dopravě se obvykle člení dopravní prostředky podle přepravy na přepravu - valníkovými, sklápěčovými, speciálními automobily a dále na přepravu - návěsy a přívěsy.

Dopravci rádi uvítají do svých řad řidiče nákladních automobilů. Aktuálně se nákladní silniční doprava potýká s nedostatkem řidičů.


NÁKLADNÍ SILNIČNÍ DOPRAVA
Podnikovádoprava.cz
ikony-ridic-nd

header 1920 LOGISTIKA4891


NÁKLADNÍ DOPRAVA

Historie

V roce 1892 Gottlieb Daimler zvětšil zkonstruoval tak první nákladní automobil. Postupně docházelo v následujících letech k zlepšení technologii. Zlepšování konstrukce a modernější motory umožnili stavbu stále větších nákladních vozů.

Dopravní prostředky silniční nákladní dopravy

Nákladní automobil je typem užitkového automobilu, sloužícím hlavně pro přepravu užitečného nákladu.

Kamiony tvořené návěsovou soupravou zpravidla nákladním automobilem nejsou: tahač návěsu není nákladním automobilem, a samotný návěs je sice určen pro přepravu nákladu, ale je přípojným vozidlem bez vlastního pohonu, tedy není automobilem.

Dělení nákladních automobilů

Podle druhu přepravy a pracovního zaměření, nákladní automobily dělíme:

 • skříňové
 • plachtové
 • valníkové
 • sklápěčkové
 • cisternové

Skříňový automobil nebo také automobil se skříňovou nástavbou je nákladní automobil, který má montovanou samostatnou skříň na univerzálním podvozku. Skříň tvoří celek funkčně i vizuálně odděleny od kabiny pro řidiče.

Plachtový automobil s plachtou (kryt) – je nákladní automobil, který používá velký kus textilie, rozměrné látky, obvykle používané jako kryt nějakého většího předmětu.

Valník je nákladní vozidlo s nástavbou ve formě otevřené vany s otevíratelnými bočnicemi. Ložná plocha má rovnou podlahu. Bočnice, která je ve směru jízdy vpředu je pevná, ostatní jsou sklopné nebo odnímatelné. Jako valník se označují především vozidla s pevně namontovanou nástavbou.

Sklápěč (sklopka) je zvláštní forma nástavby nákladního automobilu. Základní tvar je podobný valníkové nástavbě. Je to vana s rovným dnem a sklopnými bočnicemi. Zásadní rozdíl proti valníku je v možnosti celou nástavbu i s naloženým materiálem sklopit a materiál vysypat mimo automobil. Díky tomu je sklápěč předurčen k dopravě sypkého materiálu, jako je písek nebo zemina.

Konstrukce a využití

Sklopná nástavba je spojena s podvozkem automobilu sklopným mechanismem. Díky tomuto mechanismu je možné celou sklopnou nástavbu i s naloženým materiálem sklopit a materiál vysypat. Bočnice korby, která je vpředu ve směru jízdy je vždy pevná a většinou přechází do ochranné konstrukce protažené až nad kabinu řidiče.

Běžná provedení sklápěčů jsou:

a) Jednostranný sklápěč – dnes výhradně sklopný směrem dozadu. Levá a pravá bočnice jsou pevné, nesklopné. Sklopná je pouze zadní bočnice, případně zadní bočnice úplně chybí a jediným opatřením proti vysypání nákladu je sklon dna korby. Dno je v zadní části zdvižené.

b) Dvoustranný sklápěč – korbu je možné sklápět pouze do boků, zadní bočnice je pevná. Používá se u vozidel, která jsou spojena do soupravy se stejně vybaveným přívěsem. Vysypání materiálu je možné bez rozpojení soupravy.

c) Třístranný sklápěč – korbu je možné sklápět jak dozadu, tak do boků. To umožňuje použít vozidlo jak pro samostatný provoz, tak v soupravě s přívěsem. Typická pro tuto konstrukci je stejná výška všech bočnic. Zdvihací mechanismus musí být umístěn ve středu korby. Toto provedení je nejuniverzálnější.

Sklápěče jsou využívány především ve stavebnictví a při údržbě silnic. V zemědělství se využívají provedení se zvýšenými bočnicemi a úplně uzavřenou nebo plachtou uzavíratelnou ložnou plochou pro ochranu zemědělských produktů před povětrnostními vlivy. Jako sklápěče se využívají vozidla s nosností od několika set kilogramů (Multicar) až po speciály s nostností desítek tun.

Cisternové silniční vozidlo je speciální nákladní automobil pro přepravu kapalin nebo plynů ve velké nádrži (cisterně), která je součástí nebo příslušenstvím vozidla.

Cisternová vozidla existují v různých provedeních. Některé verze umějí kapaliny a plyny pouze převážet. Mnoho cisternových vozidel je vybaveno doplňkovým zařízením (čerpadla, hadice, průtokoměry) a může tak přepravovaný náklad také přečerpávat nebo vydávat a odměřovat spotřebitelům, rozstřikovat po vozovce nebo po okolí atd.

Obdobnou konstrukci jako nákladní automobily mají i mnohá speciální vozidla a pojízdné pracovní stroje, například zametací vozy, autojeřáby atd.

Speciální typy nákladních automobilů:

 • autojeřáby
 • autobagry
 • cisternové vozy
 • přepravníky automobilů
 • pumpy na beton
 • betonážní mixy
 • přenosové telekomunikační vozy
 • vysokozdvižné plošiny
 • pojízdné prodejny
 • pojízdné knihovny
 • požárnické vozy
 • transfúzní autobusy
 • automobily pro přepravu rozměrných či těžkých nákladů
 • vozidla pro přepravu živých zvířat
 • pojízdné zemědělské či telekomunikační dílny
 • vozidla pro přepravu sypkých hmot
 • vozidla pro speciální použití

Náklaďáky pro přepravu koní

Dodávkový automobil

Pick-up

Kamion nebo kamión je v odborné terminologii jízdní souprava nákladního automobilu s celkovou hmotností nad 12 tun s návěsem nebo přívěsem.

Základní typy souprav jsou: návěsová, s vlekem (tandemový, klasický nebo s hydraulickou rukou) a více návěsová (případně kombinovaná). Pro kamiony je celosvětově nejrozšířenější typ přípojného vozidla návěs.

Tahač je motorové vozidlo vybavené k tažení přípojných vozidel nebo zařízení, která nemají svůj vlastní pohon nebo jej nemohou z některého důvodu (například ekonomického) užít. Jde například o zemědělské stroje, přívěsy, návěsy, děla, houfnice, či zařízení pro zemní práce.

Zdroj informací a použitá litertura: https://cs.wikipedia.org/wiki/Doprava

Více informací:

Sekce 1 - Zdravotní způsobilost k výkonu povolání řidiče nákladního automobilu.
Sekce 2 - Mzdy řidičů nákladního automobilu.
Sekce 3 - Legislativní požadavky k výkonu povolání řidiče nákladního automobilu.

LOGISTIKA DOPRAVY - VSTUP PRO PARTNERY

PROČ SPOLUPRACOVAT?
Vysoká kvalita provedení / Dlouholeté zkušenosti na trhu a reference / Spolehlivost provedení / Dodržování termínů /  Dobré cenové podmínky / Environmentální politika /
Management kvality / Certifikát jakosti / Management kvality / Individuální přístup k zákazníkovi


NABÍDKA SPOLUPRÁCE
Hledáte pracovníky? Máte zájem o nové zakázky?

spoluprace-bND

PERSONÁLNÍ A PODNIKOVÝ MARKETING
LOGO-PL5

Nabízíme logistickým a dopravním společnostem, výrobním a strojírenským podnikům podporu v oblasti personálního managementu. Zaměřujeme se na činnosti, které mohou pomoci s vyhledáváním nových pracovníků - skladníků, řidičů nákladních vozidel, řidičů VZV, svářečů, obráběčů, zámečníků a dalších pracovníků. Optimalizujeme v podniku personální marketing, který pomáhá snižovat fluktuaci pracovníků.
Nabízíme dopravním společnostem, skladům, výrobním a strojírenským podnikům podporu v oblasti podnikového marketingu. Zaměřujeme se na činnosti, které výrazně pomáhají personálnímu managementu rozvíjet dobré jméno podniku u široké veřejnosti a zvyšují jejich konkurenceschopnost.
V případě potřeby vyhledáváme nové zákazníky.

logotypy-logistika-prace

NAPIŠTE NÁM
E-mail:

Odesláním emailu beru na vědomí, že společnost Ing. Mgr. Petr Černota (IČ: 64149641) použije sdělené osobní údaje pro účel vyřízení vašeho dotazu.
V případě potřeby Vás budeme kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. Kontaktní údaje klientů ukládáme a spravujeme v souladu s nařízením GDPR.