• PODNIKOVÁ LOGISTIKA

  PODNIKOVÁ LOGISTIKA

  Podnikoválogistika.cz & Businesslogistics.cz
 • HLEDÁTE SKLADOVÉ PROSTORY ?

  HLEDÁTE SKLADOVÉ PROSTORY ?

  Podnikoválogistika.cz & Businesslogistics.cz
 • HLEDÁTE ŘIDIČE VZV ?

  HLEDÁTE ŘIDIČE VZV ?

  Podnikoválogistika.cz & Businesslogistics.cz
 • HLEDÁTE SKLADNÍKY ?

  HLEDÁTE SKLADNÍKY ?

  Podnikoválogistika.cz & Businesslogistics.cz
 • HLEDÁTE DOPRAVCE ?

  HLEDÁTE DOPRAVCE ?

  Podnikoválogistika.cz & Businesslogistics.cz
 • HLEDÁTE ŘIDIČE ?

  HLEDÁTE ŘIDIČE ?

  Podnikoválogistika.cz & Businesslogistics.cz
 • HLEDÁTE ZÁKAZNÍKY ?

  HLEDÁTE ZÁKAZNÍKY ?

  Podnikoválogistika.cz & Businesslogistics.cz
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

PODNIKOVÁ LOGISTIKA
logotypy-logistika-prace

PL-SKLAD3

 

LOGISTIKA

Logistika je velmi široký pojem, ovšem pro zobecnění je zde předložena následující definice: „Logistika je řízení materiálového, informačního i finančního toku s ohledem na včasné splnění požadavků finálního zákazníka a s ohledem na nutnou tvorbu zisku v celém toku materiálu.“

V logistice se nejčastěji setkáváme se službami - nákladní doprava (silniční, letecká, železniční a vodní), dále distribuce, skladování, spediční služby a další. Na našem portále věnujeme pozornost nákladní dopravě silniční, distribuci a skladování.

V současné době se mnoho dopravců a logistických společností potýká s nedostatkem pracovníků. Zejména jde o řidiče nákladních automobilů, skladníky, řidiče VZV, svářeče, obráběče a zámečníky

KONTAKTUJTE NÁS

PRODEJ A KOUPĚ
VYSOKOZDVIŽNÝCH A PALETOVÝCH VOZÍKŮ

Potřebujete koupit vysokozdvižný vozík ? Potřebujete prodat vysokozdvižný vozík ? Potřebujete koupit paletový vozík ? Potřebujete prodat paletový vozík ? 


LOGISTIKA & DOPRAVA
Podniková logistika.cz
ikony-ridic-sklad

header 1920 LOGISTIKA48


LOGISTIKA & DOPRAVA

Charakteristika silniční dopravy

K silniční dopravě se dnes zpravidla využívají kolová vozidla, zde pak zejména osobní auta, autobusy, motocykly, trolejbusy a nákladní automobily.

Dálnice (zastarale autostráda) jsou rychlostní komunikace výhradně pro motorová vozidla. Jejich správu na území České republiky má na starosti Ředitelství silnic a dálnic a vlastníkem je stát.

Silnice tvoří silniční síť a jsou určené jak pro silniční a jiná vozidla, tak pro chodce. Silnice se dělí do několika tříd: silnice I. třídy, silnice II. třídy, silnice III. třídy.

Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace sloužící dopravě v rámci území obce. Vlastníkem je vždy ta obec, v jejímž katastrálním území se komunikace nachází.

Účelová komunikace je komunikací sloužící ke spojení několika nemovitostí. Její význam je především ve prospěch majitelů těchto nemovitostí případně k obhospodařování lesních a zemědělských pozemků. Vlastníkem účelových komunikací může být fyzická nebo právnická osoba.

Nákladní vozidla

V silniční nákladní dopravě se obvykle člení dopravní prostředky

podle přepravy na přepravu:

 • valníkovými,
 • sklápěčovými,
 • speciálními automobily

a dále na přepravu:

 • návěsy
 • přívěsy

Distribuce, platí pro ni čtyři základní pravidla, která jsou současně i cíli: správné zboží, na správném místě, ve správný čas a za správnou cenu. Součástí distribuce je i kombinace transportu a skladování.

Skladové operace

 • Příjem zboží
 • Umístění zboží do skladu
 • Příprava objednávky, balení
 • Expedice

Při těchto operacích se snažíme vyváženě využít prostor, vybavení a zkrátit potřebný čas na minimum.

Expedice

Při expedici dochází k operacím:

 • Zajištění prostoru pro kompletování, balení, nakládání
 • Kontrola zboží/výrobků
 • Kontrola dokumentace a objednávky, aby nedocházelo k chybám a špatným dodávkám
 • Případné nahlášení nesrovnalostí oproti standardům/dokumentaci
 • Naložení objednávky do vozidla za dodržení bezpečnostních podmínek a podmínek pro přepravu dané objednávky, potvrzení odeslání

Skladové vybavení

Skladové vybavení musí být přizpůsobeno dispozicím skladu. Mezi aspekty, které musíme brát v úvahu, řadíme například velikost uliček, typ skladovaného zboží/výrobků, povaha regálů, vlastnosti a vybavení skladových prostor (klimatizace, automatické otevírání dveří, apod.).

Vysokozdvižné vozíky mohou mít různé zdroje pohonu (plyn, nafta, elektrická baterie) a také můžou zastávat i rozdílné funkce.

Zdroj informací a použitá litertura: https://cs.wikipedia.org/

Více informací:

Sekce 1 - Zdravotní způsobilost k výkonu povolání řidiče nákladního automobilu.
Sekce 2 - Mzdy řidičů nákladního automobilu.
Sekce 3 - Legislativní požadavky k výkonu povolání řidiče nákladního automobilu.

LOGISTICKÉ A SPEDIČNÍ SLUŽBY - VSTUP PRO PARTNERY

PROČ SPOLUPRACOVAT?
Vysoká kvalita provedení / Dlouholeté zkušenosti na trhu a reference / Spolehlivost provedení / Dodržování termínů /  Dobré cenové podmínky / Environmentální politika /
Management kvality / Certifikát jakosti / Management kvality / Individuální přístup k zákazníkovi


NABÍDKA SPOLUPRÁCE
Hledáte pracovníky? Máte zájem o nové zakázky?

spoluprace-bND

PERSONÁLNÍ A PODNIKOVÝ MARKETING
LOGO-PL5

Nabízíme logistickým a dopravním společnostem, výrobním a strojírenským podnikům podporu v oblasti personálního managementu. Zaměřujeme se na činnosti, které mohou pomoci s vyhledáváním nových pracovníků - skladníků, řidičů nákladních vozidel, řidičů VZV, svářečů, obráběčů, zámečníků a dalších pracovníků. Optimalizujeme v podniku personální marketing, který pomáhá snižovat fluktuaci pracovníků.
Nabízíme dopravním společnostem, skladům, výrobním a strojírenským podnikům podporu v oblasti podnikového marketingu. Zaměřujeme se na činnosti, které výrazně pomáhají personálnímu managementu rozvíjet dobré jméno podniku u široké veřejnosti a zvyšují jejich konkurenceschopnost.
V případě potřeby vyhledáváme nové zákazníky.

logotypy-logistika-prace

NAPIŠTE NÁM
E-mail:

Odesláním emailu beru na vědomí, že společnost Ing. Mgr. Petr Černota (IČ: 64149641) použije sdělené osobní údaje pro účel vyřízení vašeho dotazu.
V případě potřeby Vás budeme kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. Kontaktní údaje klientů ukládáme a spravujeme v souladu s nařízením GDPR.