• PODNIKOVÁ LOGISTIKA

  PODNIKOVÁ LOGISTIKA

  Podnikoválogistika.cz & Businesslogistics.cz
 • HLEDÁTE SKLADOVÉ PROSTORY ?

  HLEDÁTE SKLADOVÉ PROSTORY ?

  Podnikoválogistika.cz & Businesslogistics.cz
 • HLEDÁTE ŘIDIČE VZV ?

  HLEDÁTE ŘIDIČE VZV ?

  Podnikoválogistika.cz & Businesslogistics.cz
 • HLEDÁTE SKLADNÍKY ?

  HLEDÁTE SKLADNÍKY ?

  Podnikoválogistika.cz & Businesslogistics.cz
 • HLEDÁTE DOPRAVCE ?

  HLEDÁTE DOPRAVCE ?

  Podnikoválogistika.cz & Businesslogistics.cz
 • HLEDÁTE ŘIDIČE ?

  HLEDÁTE ŘIDIČE ?

  Podnikoválogistika.cz & Businesslogistics.cz
 • HLEDÁTE ZÁKAZNÍKY ?

  HLEDÁTE ZÁKAZNÍKY ?

  Podnikoválogistika.cz & Businesslogistics.cz
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

ŘIDIČ NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU
ikony-ridic-nd

HLEDATE-PRACI-RIDICE

 

ŘIDIČ NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU

Charakteristika: Řidič nákladní dopravy je schopný bezpečně řídit silniční nákladní vozidla a dopravovat náklad při krátkých a dálkových trasách. Profesní kvalifikace: "Řidič nákladních automobilů a tahačů, řidič kamionu".

Řidič osobní dopravy Kvalifikační úroveň:

• Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)
• Platové rozmezí: 28 000 Kč - 51 000 Kč

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.


ŘIDIČ NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU A NÁKLADNÍ DOPRAVA
Podnikoválogistika.cz
ikony-ridic-nd

NAKLADNI-DOPRAVA15
ŘIDIČ NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU

Pracovní činnosti

 • Řízení nákladního vozidla řádným a bezpečným způsobem.
 • Vedení záznamů a dokladů o provozu nákladního vozidla a o činnosti řidiče.
 • Ukládání a zajištění nákladu na vozidle.
 • Kontrola technického stavu vozidla.
 • Kontrola vykládky vozidla, předávání doprovodných dokumentů, případně výběr tržeb a poplatků.

Charakteristika

 • Řidič nákladní dopravy je schopný bezpečně řídit silniční nákladní vozidla a dopravovat náklad při krátkých a dálkových trasách.

Profesní kvalifikace:

 • Řidič nákladního autmobilu, tahačů, řidič kamiónů


LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA ŘIDIČE NÁKLADNÍ DOPRAVY

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

 • Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu pracovní pozice – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.
 • povinné - Řízení nákladních automobilů - řidičský průkaz sk. C podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • doporučené - Řízení motorových vozidel s přívěsem - řidičský průkaz sk. E podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • doporučené - Přeprava nebezpečných věcí podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • povinné - Průkaz profesní způsobilosti řidiče podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti (minimálně od 1 do 10 musí být úroveň hodnocená známkou 3).

 • Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi. Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)
 • Orientace v předpisech pro řízení nákladních automobilů a přepravu nákladů po krátkých i dálkových trasách
 • Kontrola provozuschopnosti nákladních automobilů, před započetím jízdy
 • Vyplňování a vedení záznamů o provozu nákladních automobilů, obstarávání a kompletace dopravních dokumentů a jiných dokladů
 • Organizace přepravy nákladů, včetně bezpečné přepravy a jejich zajištění
 • Řízení nákladních automobilů a vyřízení poplatků a náhrad podle přepravního tarifu

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

 • Řízení nákladních automobilů (řidičský průkaz sk. C+E)
 • Silniční doprava - technicko organizační zabezpečení
 • Pravidla kontroly nákladů v dopravním prostředku

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

 • Způsobilost k řízení osobního automobilu
 • Numerická způsobilost
 • Ekonomické povědomí
 • Právní povědomí
 • Jazyková způsobilost v češtině

Zdroj informací a použitá literatura: https://nsp.cz/jednotka-prace/ridic-nakladni-dopravy https://cs.wikipedia.org/wiki/Doprava


PLATY A BENEFITY
Podnikoválogistika.cz
ikony-ridic-nd NAKLADNI-DOPRAVA15

Hrubé měsíční mzdy v roce 2021

Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (CZ-ISCO 8332)

 • Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 39 018 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 122 Kč do 51 992 Kč
 • Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.
 • Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 38 418 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 022 Kč do 51 702 Kč
 • Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) (CZ-ISCO 83321)

 • Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 39 857 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 442 Kč do 51 938 Kč
 • Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.
 • Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 38 767 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 866 Kč do 51 846 Kč
 • Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řidiči tahačů (CZ-ISCO 83322)

 • Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 38 363 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 478 Kč do 51 364 Kč
 • Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.
 • Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2021

Hrubá měsíční mzda řidiče/čky nákladních automobilů podle krajů v ČR v roce 2021.

Mzdová sféraPlatová sféra
KrajOdMediánDoOdMediánDo
Hlavní město Praha - - - 41 912 Kč 47 215 Kč 52 953 Kč
Středočeský kraj 32 303 Kč 40 625 Kč 56 662 Kč 40 998 Kč 47 821 Kč 52 851 Kč
Jihočeský kraj 27 917 Kč 36 952 Kč 54 969 Kč 34 927 Kč 40 439 Kč 54 677 Kč
Plzeňský kraj 23 648 Kč 34 311 Kč 53 038 Kč 35 924 Kč 40 713 Kč 54 152 Kč
Karlovarský kraj - - - 38 158 Kč 42 901 Kč 48 802 Kč
Ústecký kraj 24 698 Kč 33 797 Kč 56 847 Kč 31 468 Kč 40 079 Kč 54 204 Kč
Liberecký kraj - - - 38 993 Kč 42 551 Kč 47 146 Kč
Královéhradecký kraj - - - 39 342 Kč 43 588 Kč 48 582 Kč
Pardubický kraj 23 533 Kč 33 834 Kč 55 267 Kč 42 904 Kč 46 553 Kč 51 107 Kč
Kraj Vysočina - - - 44 074 Kč 49 389 Kč 52 728 Kč
Jihomoravský kraj 23 122 Kč 31 752 Kč 50 744 Kč 42 329 Kč 48 617 Kč 52 388 Kč
Olomoucký kraj 22 043 Kč 34 989 Kč 55 316 Kč 41 767 Kč 47 140 Kč 50 520 Kč
Zlínský kraj - - - 39 147 Kč 42 779 Kč 46 452 Kč
Moravskoslezský kraj 22 598 Kč 39 681 Kč 58 651 Kč 41 012 Kč 46 956 Kč 51 325 Kč

Zdroj informací a použitá literturahttps://narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-702-Ridic_silnicni_osobni_dopravy https://cs.wikipedia.org/wiki/Doprava

Více informací:

Sekce 1 - Zdravotní způsobilost k výkonu povolání řidiče nákladního automobilu.
Sekce 2 - Řidič nákladního automobilu.
Sekce 3 - Legislativní požadavky k výkonu povolání řidiče nákladního automobilu.

VSTUP PRO PRACOVNÍKY

PRÁCE V LOGISTICE A DOPRAVĚ
Pro stávající pracovníky splňující všechny předpoklady a podmínky / Pro uchazeče o rekvalifikaci / Pro zájemce o práci v logistice a dopravě / Mzdy podle platových tříd /
Mzdy podle krajů v ČR / Mzdy řidičů, skladníků, řidičů VZV ... / Benefity pro zaměstnance / Odborný průkaz s certifikátem zdarma / Rekvalifikace a školení zdarma 
Lázně a rehabilitace pro zaměstnance / Náborové příspěvky pro zaměstnance / Práce na dobu neurčitou / Příspěvky ... 

POŽADAVKY NA ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ
Legislativní požadavky / Zdravotní způsobilost / Osobnostní předpoklady / Odborné dovednosti a znalosti /
Zkouška odborné způsobilosti / Svářečský průkaz s certifikátem / Certifikát a vzdělání obráběče / Vzdělání v oboru zámečnictví / Řidičský průkaz pro řidiče


NABÍDKA SPOLUPRÁCE
Hledáte pracovníky? Máte zájem o nové zakázky?

spoluprace-bND

PERSONÁLNÍ A PODNIKOVÝ MARKETING
LOGO-PL5

Nabízíme logistickým a dopravním společnostem, výrobním a strojírenským podnikům podporu v oblasti personálního managementu. Zaměřujeme se na činnosti, které mohou pomoci s vyhledáváním nových pracovníků - skladníků, řidičů nákladních vozidel, řidičů VZV, svářečů, obráběčů, zámečníků a dalších pracovníků. Optimalizujeme v podniku personální marketing, který pomáhá snižovat fluktuaci pracovníků.
Nabízíme dopravním společnostem, skladům, výrobním a strojírenským podnikům podporu v oblasti podnikového marketingu. Zaměřujeme se na činnosti, které výrazně pomáhají personálnímu managementu rozvíjet dobré jméno podniku u široké veřejnosti a zvyšují jejich konkurenceschopnost.
V případě potřeby vyhledáváme nové zákazníky.

logotypy-logistika-prace

NAPIŠTE NÁM
E-mail:

Odesláním emailu beru na vědomí, že společnost Ing. Mgr. Petr Černota (IČ: 64149641) použije sdělené osobní údaje pro účel vyřízení vašeho dotazu.
V případě potřeby Vás budeme kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. Kontaktní údaje klientů ukládáme a spravujeme v souladu s nařízením GDPR.