• PODNIKOVÁ LOGISTIKA

  PODNIKOVÁ LOGISTIKA

  Podnikoválogistika.cz & Businesslogistics.cz
 • HLEDÁTE SKLADOVÉ PROSTORY ?

  HLEDÁTE SKLADOVÉ PROSTORY ?

  Podnikoválogistika.cz & Businesslogistics.cz
 • HLEDÁTE ŘIDIČE VZV ?

  HLEDÁTE ŘIDIČE VZV ?

  Podnikoválogistika.cz & Businesslogistics.cz
 • HLEDÁTE SKLADNÍKY ?

  HLEDÁTE SKLADNÍKY ?

  Podnikoválogistika.cz & Businesslogistics.cz
 • HLEDÁTE DOPRAVCE ?

  HLEDÁTE DOPRAVCE ?

  Podnikoválogistika.cz & Businesslogistics.cz
 • HLEDÁTE ŘIDIČE ?

  HLEDÁTE ŘIDIČE ?

  Podnikoválogistika.cz & Businesslogistics.cz
 • HLEDÁTE ZÁKAZNÍKY ?

  HLEDÁTE ZÁKAZNÍKY ?

  Podnikoválogistika.cz & Businesslogistics.cz
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

SKLADNÍK
logotypy-logistika-prace

SKLADNICE

 

SKLADNÍK & ŘIDIČ VZV

Charakteristika: Manipulační pracovník se zbožím ve skladu zajišťuje hmotné toky ve skladech dle stanovených technologických postupů a příkazů pracovníka odpovědného za skladování.
Profesní kvalifikace: "Manipulační pracovník se zbožím ve skladu, skladník, řidič VZV".

Řidič osobní dopravy Kvalifikační úroveň:

• Střední vzdělání, Střední vzdělání s výučním listem (NSP 2)
• Platové rozmezí: Plat od 21 000 Kč do 37 000 K
č.
• Průměrný plat činí 25 248 Kč.

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.


SKLADNÍK A ŘIDIČ VZV
1. Charakteristika skladníka 2-3. Odborné dovednosti a odborné znalosti 4. Platové třídy skladníků a průměrné měsíční mzdy
5. Legislativní požadavky 6. Zdravotní způsobilost
ikony-ridic-sklad

header 1920 LOGISTIKA481


PRÁCE VE SKLADŮ
Podnikoválogistika.cz

1. Charakteristika skladníka

Manipulační pracovník se zbožím ve skladu zajišťuje hmotné toky ve skladech dle stanovených technologických postupů a příkazů pracovníka odpovědného za skladování.

Pracovní činnosti

 • Sledování parametrů skladovaného zboží z důvodu stohování nebo založení do regálové buňky.
 • Obsluha manipulační techniky a technologických zařízení.
 • Evidence skladovaného zboží dle dodacích listů a dalších dokumentů doprovázejících zboží.
 • Inventarizace zásob zboží a materiálu ve skladu.
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti ve skladovacích prostorech a dodržování hygienických předpisů při manipulaci se zbožím a materiálem.

2-3. Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

2. Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Nutné a výhodné

 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti ve skladovacích prostorech a dodržování hygienických předpisů při manipulaci se zbožím a materiálem.
 • Obsluha manipulační techniky a technologických zařízení.
 • Vedení evidence skladovaného zboží.

3. Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné a výhodné

 • skladování a ochrana zboží
 • zbožíznalství obecně

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

 • Počítačová způsobilost
 • Numerická způsobilost
 • Jazyková způsobilost v češtině

4. Mzdy a platové třídy skladníků

Platové třídy a příklady prací z veřejného sektoru

 • Platová třída 4: Příjem a výdej zboží v požadovaných dávkách.
 • Platová třída 4: Vychystávání dávek podle dokumentace.
 • Platová třída 4: Obsluha vysokozdvižných vozíků.
 • Platová třída 3: Označování a balení zboží.
 • Platová třída 3: Zajištění zboží na manipulačním prostředku (fixace).

Kolik vydělává "Skladník" v lokalitě Česká republika?

Průměrný plat na pozici Skladník v lokalitě Česká republika je přibližně 25 248 Kč.
Odhad je založený přibližně na 5 126 údajích od zaměstnanců, nebo ze současných či minulých pracovních nabídek zveřejněných na MPSV uplynulých 24 měsíců. Minimální mzda se může lišit podle zaměstnavatele a o skutečných částkách platů.

5. Legislativní požadavky a kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání, který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

 • Nejvhodnější - Střední vzdělání s výučním listem v oboru skladník, práce ve skladu.
 • Vhodná - Střední vzdělání s výučním listem.
 • Vhodná - Střední vzdělání s výučním listem.

Další vhodná kvalifikace k výkonu povolání

 • Požadavky na kvalifikační způsobilost, které jsou výhodné pro výkon povolání nebo činností např. dle oborových zvyklostí, ale jejich požadavek není upraven žádnou legislativou.
 • Povinné - Řízení motorových vozíků - odborná způsobilost podle ČSN 26 8805

6. Zdravotní způsobilost

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže

 • Zátěž chladem
 • Zátěž hlukem
 • Celková fyzická zátěž
 • Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
 • Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
 • Práce ve výškách
 • Zvýšené riziko úrazu pracovníka
 • Pracovní doba, směnnost
 • Zátěž teplem
 • Zátěž vibracemi
 • Zátěž prachem
 • Zátěž chemickými látkami
 • Zátěž invazivními alergeny
 • Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
 • Zátěž ionizujícím zářením
 • Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
 • Zraková zátěž
 • Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
 • Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
 • Lokální zátěž jemné motoriky
 • Duševní zátěž
 • Zvýšené riziko obecného ohrožení

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vyučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

 • Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění

Zdroj informací a použitá litertura: https://nsp.cz/jednotka-prace/skladnik

VSTUP PRO PRACOVNÍKY

PRÁCE V LOGISTICE A DOPRAVĚ
Pro stávající pracovníky splňující všechny předpoklady a podmínky / Pro uchazeče o rekvalifikaci / Pro zájemce o práci v logistice a dopravě / Mzdy podle platových tříd /
Mzdy podle krajů v ČR / Mzdy řidičů, skladníků, řidičů VZV ... / Benefity pro zaměstnance / Odborný průkaz s certifikátem zdarma / Rekvalifikace a školení zdarma 
Lázně a rehabilitace pro zaměstnance / Náborové příspěvky pro zaměstnance / Práce na dobu neurčitou / Příspěvky ... 

POŽADAVKY NA ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ
Legislativní požadavky / Zdravotní způsobilost / Osobnostní předpoklady / Odborné dovednosti a znalosti /
Zkouška odborné způsobilosti / Svářečský průkaz s certifikátem / Certifikát a vzdělání obráběče / Vzdělání v oboru zámečnictví / Řidičský průkaz pro řidiče


NABÍDKA SPOLUPRÁCE
Hledáte pracovníky? Máte zájem o nové zakázky?

spoluprace-bND

PERSONÁLNÍ A PODNIKOVÝ MARKETING
LOGO-PL5

Nabízíme logistickým a dopravním společnostem, výrobním a strojírenským podnikům podporu v oblasti personálního managementu. Zaměřujeme se na činnosti, které mohou pomoci s vyhledáváním nových pracovníků - skladníků, řidičů nákladních vozidel, řidičů VZV, svářečů, obráběčů, zámečníků a dalších pracovníků. Optimalizujeme v podniku personální marketing, který pomáhá snižovat fluktuaci pracovníků.
Nabízíme dopravním společnostem, skladům, výrobním a strojírenským podnikům podporu v oblasti podnikového marketingu. Zaměřujeme se na činnosti, které výrazně pomáhají personálnímu managementu rozvíjet dobré jméno podniku u široké veřejnosti a zvyšují jejich konkurenceschopnost.
V případě potřeby vyhledáváme nové zákazníky.

logotypy-logistika-prace

NAPIŠTE NÁM
E-mail:

Odesláním emailu beru na vědomí, že společnost Ing. Mgr. Petr Černota (IČ: 64149641) použije sdělené osobní údaje pro účel vyřízení vašeho dotazu.
V případě potřeby Vás budeme kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. Kontaktní údaje klientů ukládáme a spravujeme v souladu s nařízením GDPR.