• PODNIKOVÁ LOGISTIKA

  PODNIKOVÁ LOGISTIKA

  Podnikoválogistika.cz & Businesslogistics.cz
 • HLEDÁTE SKLADOVÉ PROSTORY ?

  HLEDÁTE SKLADOVÉ PROSTORY ?

  Podnikoválogistika.cz & Businesslogistics.cz
 • HLEDÁTE ŘIDIČE VZV ?

  HLEDÁTE ŘIDIČE VZV ?

  Podnikoválogistika.cz & Businesslogistics.cz
 • HLEDÁTE SKLADNÍKY ?

  HLEDÁTE SKLADNÍKY ?

  Podnikoválogistika.cz & Businesslogistics.cz
 • HLEDÁTE DOPRAVCE ?

  HLEDÁTE DOPRAVCE ?

  Podnikoválogistika.cz & Businesslogistics.cz
 • HLEDÁTE ŘIDIČE ?

  HLEDÁTE ŘIDIČE ?

  Podnikoválogistika.cz & Businesslogistics.cz
 • HLEDÁTE ZÁKAZNÍKY ?

  HLEDÁTE ZÁKAZNÍKY ?

  Podnikoválogistika.cz & Businesslogistics.cz
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

SKLADY
logotypy-logistika-prace

PL-SKLAD2

 

HLEDÁTE SKLADOVÉ PROSTORY ?

Zajistíme pro Vás skladové prostory s optimální dostupnosti a vhodnou lokalitou v ČR. Vyjednáme pro Vás dobré cenové podmínky. Naši partneři poskytují velmi kvalitní servis logistických a skladovacích služeb.

Skladování je ve výrobě i v obchodě dočasné ukládání a uchovávání materiálů, polotovarů i výrobků pro pozdější potřebu, v širším smyslu včetně manipulace s nimi.

Sklad je prostor, kde dochází k manipulaci a skladování zboží a materiálů. Neměl by sloužit jako odkladiště pro zapomenuté či špatně objednané zboží a materiál.

KONTAKTUJTE NÁS

PRODEJ A KOUPĚ
VYSOKOZDVIŽNÝCH A PALETOVÝCH VOZÍKŮ

Potřebujete koupit vysokozdvižný vozík ? Potřebujete prodat vysokozdvižný vozík ? Potřebujete koupit paletový vozík ? Potřebujete prodat paletový vozík ? 

SKLADOVÁNÍ A LOGISTIKA

Obecná definice pojmu "Logistika":

„Logistika je řízení materiálového, informačního i finančního toku s ohledem na včasné splnění požadavků finálního zákazníka a s ohledem na nutnou tvorbu zisku v celém toku materiálu.“

Pod pojmem "Distribuce" rozumíme:

Mít správné zboží, na správném místě, ve správný čas a za správnou cenu. Součástí distribuce je i kombinace transportu a skladování.

Skladové operace

 • Příjem zboží
 • Umístění zboží do skladu
 • Příprava objednávky, balení
 • Expedice

Při těchto operacích se snažíme vyváženě využít prostor, vybavení a zkrátit potřebný čas na minimum.

Expedice

 • Zajištění prostoru pro kompletování, balení, nakládání.
 • Kontrola zboží/výrobků.
 • Kontrola dokumentace a objednávky, aby nedocházelo k chybám a špatným dodávkám.
 • Případné nahlášení nesrovnalostí oproti standardům/dokumentaci.
 • Naložení objednávky do vozidla za dodržení bezpečnostních podmínek a podmínek pro přepravu dané objednávky, potvrzení odeslání.

Skladové vybavení

Skladové vybavení musí být přizpůsobeno dispozicím skladu. Mezi aspekty, které musíme brát v úvahu, řadíme například velikost uliček, typ skladovaného zboží/výrobků, povaha regálů, vlastnosti a vybavení skladových prostor (klimatizace, automatické otevírání dveří, apod.).

I) Vysokozdvižné vozíky

Mohou mít různé zdroje pohonu (plyn, nafta, elektrická baterie) a také můžou zastávat i rozdílné funkce.

Vozíky mohou být:

 • S předsunutými vidlicemi
 • S výsuvnými vidlicemi
 • Úzkouličkové
 • Ruční paletové vozíky (paletové zvedáky)
 • Paletové vozíky pro různě vysoký zdvih
 • Kloubové

vzv1

vzv2

pv1

pv4

a) Nízkozdvižný vozík, slangově také „paleťák“, je ručně vedený dopravní prostředek poháněný lidskou silou nebo elektrickým pohonem. Používá se k manipulaci s paletami a bednami, které jsou k tomu uzpůsobené a mají vhodné nabírací otvory. Pojíždět s ním lze jen po rovných zpevněných plochách, jako jsou výrobní a skladové haly nebo nakládací rampy.

b) Vysokozdvižný vozík (slangově zvaný ještěrka, zdvižka, zkratka VZV) je mobilní stroj používaný nejčastěji v logistice, stavebnictví, lesnictví i jinde pro převážně vertikální manipulaci s materiálem.

c) Technika

Vysokozdvižný vozík je ovládán řidičem, který na vozíku jede. Pohon vozíku je spalovacím nebo elektrickým motorem. Elektricky nebo plynem poháněné vozíky se smějí používat i v uzavřených prostorách. Elektrický pohon je výhodný pro nulové emise. Potřebuje akumulátor, jehož vysoká hmotnost se využívá jako protiváha k nákladu. Využívají se jak stejnosměrné motory, tak asynchronní s měničem. Vysokozdvižné vozíky se otáčejí s velmi malým poloměrem. Zpravidla je prostor pro otočení o málo větší než délka vozíku. Řídící náprava je vždy zadní. Nosnost vozíků je od stovek kilogramů až po několik tun. Výška zdvihu je až do 6 metrů.

d) Zvláštní provedení vozíků

e) Terénní vozíky

f) Vozíky s výsuvnými vidlemi

- Čelně výsuvné vidle se užívají ve stísněných prostorách. Rám s nosičem vidlí se vysune vpřed, nabere břemeno a uloží ho na rám vozíku.
- Bočně výsuvné vidle - rám s nosičem vidlí se vysune do boku mimo půdorys vozíku. Využívá se pro dlouhá břemena, jako jsou trubky, tyče, dřevěné řezivo.

g) Retraky - VZV, v nichž obsluha sedí bokem ke směru jízdy, což umožňuje lepší výhled, zejm. při couvání, a především práci ve velmi úzkých skladových uličkách dosahujících šířky 2,5 m. Dokáží vyzvednout náklad až do výše 12 m.

II) Regály

Slouží k uskladnění výrobků. Výrobky zde mohou být umístěny po kusech nebo po celých paletách.

Typy regálů:

 • Nastavitelné paletové regály
 • Průjezdné regály
 • Pohyblivé regály
 • Pojízdné regály s pohonem
 • Regály s opláštěnou konstrukcí

III) Skladové informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie sbírají data a informace, které vyhodnocují a přenáší systémy tak, aby byla dostupná těm správným uživatelům. Díky tomu mohou být vyhodnoceny různé situace – stavy skladů, očekávané dodávky, objednávky ve zpracování.

Automatizovaný sběr dat usnadňuje práci, protože není potřeba tolik papírové dokumentace. Sběr probíhá pomocí čteček. Ty mohou být pevně instalovány a zboží jimi prochází, nebo se může jednat o ruční snímače. Díky této činnosti jsou všechny data okamžitě nahrána do systému a můžeme tak dále kontrolovat, co a kde je potřeba vykonat, dále s daty pracovat, transformovat v informace a posouvat je po systému.

Systém řízení zásob (může) řídí toky informací, které nějak souvisejí se skladovými položkami.

 • Systém řízení skladů propojuje (systémově) příjem objednávky, skladové operace, expedici, kontrolu nad financemi.

IV) Europaleta

Je v Evropě velmi rozšířená výměnná transportní paleta. Je to velmi detailně normovaná, dřevěná plochá paleta s plochou 0,96 m² a s mírami 1200×800×144 mm (délka × šířka × výška). Vlastní váha palety je mezi 20–24 kg podle vlhkosti dřeva. Je spojená 78 speciálními hřebíky. Europaleta je takzvaně čtyřstranná paleta. Může být uchopena (nabrána) ze všech čtyř stran automatickým manipulačním zařízením nebo vysokozdvižným vozíkem a transportována.

Europaleta je takzvaně výměnná paleta, po vyprázdnění se nevrací odesílateli, ale nakládá se na ni další zboží, nebo se předává spediční firmě.

Podmínky pro výrobu a opravu europalet jsou definovány až do umístění jednotlivých hřebíků.

Označení europalet

Pravá europaleta musí být označena následujícím způsobem: Na delší stranu palety jsou do špalíků vypáleny razníkem tyto údaje:

 • levý špalík - Označení státu původu - označení příslušné dráhy (např. logo Českých drah pro palety vyrobené v Česku).
 • prostřední špalík - označení výrobce - přidělené číslo, kontrolní skobička, * U opravené palety kulatý hřeb na středním špalíku na obou delších stranách.
 • pravý špalík - označení EUR v oválu.

Nosnost europalet

1000 Kg - je-li zátěž nerovnoměrně rozložena na ploše europalety, 1500 Kg - je-li zátěž rovnoměrně rozložena na plochu europalety, 2000 Kg - je-li zátěž v celistvé formě a rovnoměrně celou plochou doléhá na celý povrch ložné plochy palety,

Využití europalet

Přestože europalety mají původ v železniční dopravě, široce se využívají ve spedici a transportu zboží. V mnoha průmyslových odvětvích jsou balící stroje normalizovány pro ukládání zboží na europalety.

Zdroj informací a použitá literatura:

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Skladovani


PRONÁJEM SKLADOVÝCH PROSTOR
Podnikoválogistika.cz
 ikony-ridic-sklad

header 1920 LOGISTIKA481

LOGISTIKA SKLADOVÁNÍ - VSTUP PRO PARTNERY

PROČ SPOLUPRACOVAT?
Vysoká kvalita provedení / Dlouholeté zkušenosti na trhu a reference / Spolehlivost provedení / Dodržování termínů /  Dobré cenové podmínky / Environmentální politika /
Management kvality / Certifikát jakosti / Management kvality / Individuální přístup k zákazníkovi


NABÍDKA SPOLUPRÁCE
Hledáte pracovníky? Máte zájem o nové zakázky?

spoluprace-bND

PERSONÁLNÍ A PODNIKOVÝ MARKETING
LOGO-PL5

Nabízíme logistickým a dopravním společnostem, výrobním a strojírenským podnikům podporu v oblasti personálního managementu. Zaměřujeme se na činnosti, které mohou pomoci s vyhledáváním nových pracovníků - skladníků, řidičů nákladních vozidel, řidičů VZV, svářečů, obráběčů, zámečníků a dalších pracovníků. Optimalizujeme v podniku personální marketing, který pomáhá snižovat fluktuaci pracovníků.
Nabízíme dopravním společnostem, skladům, výrobním a strojírenským podnikům podporu v oblasti podnikového marketingu. Zaměřujeme se na činnosti, které výrazně pomáhají personálnímu managementu rozvíjet dobré jméno podniku u široké veřejnosti a zvyšují jejich konkurenceschopnost.
V případě potřeby vyhledáváme nové zákazníky.

logotypy-logistika-prace

NAPIŠTE NÁM
E-mail:

Odesláním emailu beru na vědomí, že společnost Ing. Mgr. Petr Černota (IČ: 64149641) použije sdělené osobní údaje pro účel vyřízení vašeho dotazu.
V případě potřeby Vás budeme kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. Kontaktní údaje klientů ukládáme a spravujeme v souladu s nařízením GDPR.